Belastingaangifte 2013 op Ubuntu linux

Ik gebruik Ubuntu 13.10, 64 bits.

Ondanks dat de overheid het aangifteprogramma ook voor Linux aanbied, werkt het niet helemaal perfect. Dit is hoe ik de aangifte uiteindelijk werkend heb gekregen.

Hier is de downloadlink naar de -particuliere aangifte- op de belastingdienst website, er zijn 4 opties:

  • Aangifteprogramma 2013 voor Linux (rpm – 4212kB)
  • Aangifteprogramma 2013 voor Linux (deb – 4209kB)
  • Aangifteprogramma 2013 voor Linux (package – 3325kB)
  • Aangifteprogramma 2013 voor Linux (gz – 4216kB)

De .deb file doet het niet op dit moment (404). Dit heb ik aan de belastingdienst doorgegeven, dus hopelijk is het snel opgelost. De .deb file is ook weer te downloaden

De package opent niet (gEdit opent hem en loopt vast). Dit was bij de aangifte van 2012 ook het geval. De tar.gz deed het toen wel, dus ik probeer eerst dat.

De tar.gz is gedownload en uitgepakt. Er zijn twee mapjes, bin en share. In share staan de html files in om het programma mee te onderbouwen, bin staat 1 file, ib2013ux in.

ib2013ux inderdaad, zonder punt. Dus de punt kan nog toegevoegd worden tussen de 3 en de u, om er “ib2013.ux” van te maken. Ook zonder punt werkt het.

Vorig jaar (IB aangifte 2012) was het programma alleen beschikbaar voor 32bits systemen, mijn systeem is 64 bits. De library (ia32-libs) die toen geïnstalleerd moesten worden, is nu niet meer in het softwarecentre beschikbaar,daarvoor in de plaats is er “libsm6:i386” gekomen, welke al geïnstalleerd zouden moeten zijn.

In mijn geval staat het mapje (dat ik net uitgepakt heb vanuit de tar.gz) op mijn desktop, en heet hij ib2013

Probeer het programma te openen via de terminal:

-> navigeer naar de map waar het bestand staat
ls -> kijken welke bestanden er allemaal in deze map staan; alleen ib2013.ux
./ ib2013.ux -> voer het bestand uit

Ik krijg de volgende foutmelding:
“./ib2013ux: error while loading shared libraries: libSM.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory”

De libSM.so.6 (de (library die de 32 bits moet begrijpen, libsm6:i386) zou in /usr/lib/i386-linux-gnu/libSM.so.6 te vinden moeten zijn. Ondanks dat de synaptic package manager aangeeft dat hij geïnstalleerd is, lukt dat kennelijk niet.

Via de terminal doe ik:

sudo apt-get clean
sudo apt-get –reinstall install libsm6:i386
(die laatste is 2x een min teken (-) voor “reinstall”)

En de i386 lib wordt alsnog/opnieuw geïnstalleerd.

Omdat het aangifteprogramma een lettertype gebruikt dat niet bestaat op linux komt er bij gewoon openen alsnog een foutmelding.

“Gtk-WARNING **: Failed to load module “libunity-gtk-module.so”: libunity-gtk-module.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Fout!: Het programma kan het eigen lettertype niet installeren en ook geen alternatief lettertype kiezen.
Start het programma (opnieuw) met -L ” als argument om een (ander) lettertype te kiezen.

Dit kan voorkomen worden door zelf een lettertype te kiezen voordat het programma geopend wordt, met:

./ib2013.ux -L ib2013 2>/dev/null &

kies nu een lettertype en het programma wordt geopend.

Kijk hier hoe je vervolgens de Vooraf Ingevulde Gegevens in je programma kunt openen

4 thoughts on “Belastingaangifte 2013 op Ubuntu linux

  1. Mijn ervaring als Xubuntu (32 bits) gebruiker is alleen maar positief. JA en OK klikken en de installatie verliep automatisch. Niet anders dan onder Windows. Geen terminal nodig gehad (gelukkig maar, want daar weet ik niets van).
    Alleen het telkens weer het lettertype kiezen bij het opnieuw openen van de aangifte is raar. Kies wel een bold type voor een goed leesbaar resultaat.

  2. super dank je wel, ik ben een beginnende linux gebruiker en wist niet waarom het programma niet werkte. met deze beschrijving doet hij het gewoon op ubuntu 13.10 (64bit)

Comments are closed.